Συμμετέχοντα ιδρύματα

Με βάση την εμπειρία και την εξειδίκευση τους, εφτά οργανισμοί και ιδρύματα από τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν να συνεργαστούν ώστε να υποστηρίξουν το έργο SIA-ProD. Η κοινοπραξία δημιουργήθηκε ώστε να διασφαλίσει την υψηλότερη αποδοτικότητα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Κρήτη είχε προκύψει από νωρίς· γεωγραφικοί και δημογραφικοί λόγοι επέβαλαν να λειτουργήσει εδώ το τρίτο ελληνικό πανεπιστήμιο, ποικίλες όμως αιτίες καθυστέρησαν τη δημιουργία του. Το ιδρυτικό διάταγμα δημοσιεύτηκε το 1973. Έδρα του Πανεπιστημίου ορίστηκε το Ρέθυμνο, όπου αποφασίστηκε να παραμείνει η ενιαία ακόμα τότε Φιλοσοφική Σχολή και να εγκατασταθεί στο Ηράκλειο η Σχολή Θετικών Επιστημών….

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Η κυρίως πανεπιστημιούπολη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 430.000 m2, ενώ ορισμένες από τις εγκαταστάσεις του, είτε εκπαιδευτικές είτε διοικητικές, βρίσκονται εκτός της πανεπιστημιούπολης ή σε άλλες πόλεις …

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (UCY) είναι ένα εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα στην περιοχή της Μεσογείου. Οι κύριοι στόχοι του είναι διττοί: α) η προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και β) η ενίσχυση της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου …

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ BIELEFELD

Το Πανεπιστήμιο Bielefeld ιδρύθηκε το 1969 με αποστολή να παρέχει υψηλής ποιότητας διδασκαλία που εμποτίζεται από την έρευνα. Με ιδιαίτερα σημαντικούς στόχους μεταρρύθμισης σε όλους τους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο συνέβαλε σημαντικά στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη Γερμανία, διατηρώντας το διεπιστημονικό, καινοτόμο και μεταρρυθμιστικό του χαρακτήρα μέχρι σήμερα. Το Πανεπιστήμιο περιλαμβάνει 13 σχολές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων στις ανθρωπιστικές επιστήμες, τις φυσικές επιστήμες, τις κοινωνικές επιστήμες και την τεχνολογία. Με περισσότερους από 24.000 φοιτητές σε 115 προπτυχιακά μαθήματα και περίπου 2.750 μέλη προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων 269 καθηγητών και λεκτόρων, καθώς και 1.390 ακαδημαϊκών), είναι ένα από τα μεσαίου μεγέθους πανεπιστήμιο της Γερμανίας …

SERN

Το SERN είναι ένα διακρατικό δίκτυο 55 τοπικών και περιφερειακών αρχών στη Σουηδία και την Ιταλία, ιδιαίτερα στην περιοχή Emilia-Romagna. Το δίκτυο ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2005 με κύριο στόχο τη διαρθρωτική ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του στις δύο χώρες …

CARDET

Το CARDET είναι το κορυφαίο κέντρο εκπαίδευσης και ανάπτυξης στην Κύπρο, με συνεργάτες από όλο τον κόσμο. Η αποστολή του κέντρου είναι να εμπνεύσει την επόμενη γενιά εκπαίδευσης και να προωθήσει την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη μέσω πρακτικών που βασίζονται σε στοιχεία, εξελιγμένη έρευνα και εμπειρογνωμοσύνη …

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η Ελληνογερμανική Αγωγή (EA) είναι ιδιωτικός εκπαιδευτικός οργανισμός, επίσημα αναγνωρισμένος από το κράτος. Είναι ένα θεσμικό μέλος του δικτύου EDEN (European Distance Education Network – Ευρωπαϊκό δίκτυο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) και του δικτύου STEDE (Science Teacher Education Development in Europe – Εκπαίδευση εκπαιδευτικών επιστημόνων στην Ευρώπη) …