Συμμετέχοντα ιδρύματα

Με βάση την εμπειρία και την εξειδίκευση τους, εφτά οργανισμοί και ιδρύματα από τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν να συνεργαστούν ώστε να υποστηρίξουν το έργο SIA-ProD. Η κοινοπραξία δημιουργήθηκε ώστε να διασφαλίσει την υψηλότερη αποδοτικότητα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Κρήτη είχε προκύψει από νωρίς· γεωγραφικοί και δημογραφικοί λόγοι επέβαλαν να λειτουργήσει εδώ το τρίτο ελληνικό πανεπιστήμιο, ποικίλες όμως αιτίες καθυστέρησαν τη δημιουργία του. Το ιδρυτικό διάταγμα δημοσιεύτηκε το 1973. Έδρα του Πανεπιστημίου ορίστηκε το Ρέθυμνο, όπου αποφασίστηκε να παραμείνει η ενιαία ακόμα τότε Φιλοσοφική Σχολή και να εγκατασταθεί στο Ηράκλειο η Σχολή Θετικών Επιστημών….

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Η κυρίως πανεπιστημιούπολη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 430.000 m2, ενώ ορισμένες από τις εγκαταστάσεις του, είτε εκπαιδευτικές είτε διοικητικές, βρίσκονται εκτός της πανεπιστημιούπολης ή σε άλλες πόλεις …

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (UCY) είναι ένα εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα στην περιοχή της Μεσογείου. Οι κύριοι στόχοι του είναι διττοί: α) η προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και β) η ενίσχυση της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου …

South Westphalia University of Applied Sciences

The South Westphalia University of Applied Sciences is a research institution in North Rhine-Westphalia. It was founded in 2002, but has its oldest forerunner in the trade school in Hagen, which was founded by the Prussian reform politician Beuth in 1824.

SERN

Το SERN είναι ένα διακρατικό δίκτυο 55 τοπικών και περιφερειακών αρχών στη Σουηδία και την Ιταλία, ιδιαίτερα στην περιοχή Emilia-Romagna. Το δίκτυο ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2005 με κύριο στόχο τη διαρθρωτική ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του στις δύο χώρες …

CARDET

Το CARDET είναι το κορυφαίο κέντρο εκπαίδευσης και ανάπτυξης στην Κύπρο, με συνεργάτες από όλο τον κόσμο. Η αποστολή του κέντρου είναι να εμπνεύσει την επόμενη γενιά εκπαίδευσης και να προωθήσει την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη μέσω πρακτικών που βασίζονται σε στοιχεία, εξελιγμένη έρευνα και εμπειρογνωμοσύνη …

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η Ελληνογερμανική Αγωγή (EA) είναι ιδιωτικός εκπαιδευτικός οργανισμός, επίσημα αναγνωρισμένος από το κράτος. Είναι ένα θεσμικό μέλος του δικτύου EDEN (European Distance Education Network – Ευρωπαϊκό δίκτυο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) και του δικτύου STEDE (Science Teacher Education Development in Europe – Εκπαίδευση εκπαιδευτικών επιστημόνων στην Ευρώπη) …