ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η Ελληνογερμανική Αγωγή (EA) είναι ιδιωτικός εκπαιδευτικός οργανισμός, επίσημα αναγνωρισμένος από το κράτος. Είναι ένα θεσμικό μέλος του δικτύου EDEN (European Distance Education Network – Ευρωπαϊκό δίκτυο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) και του δικτύου STEDE (Science Teacher Education Development in Europe – Εκπαίδευση εκπαιδευτικών επιστημόνων στην Ευρώπη). Η EA ήταν ο εθνικός εκπρόσωπος του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας στη διεθνή έκθεση Salon de l ‘education που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2000 στο Παρίσι, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας e-Learning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η EA ήταν ο πρώτος ελληνικός εκπαιδευτικός οργανισμός που εφάρμοσε ODL στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 1993. Από το 1995, ο οργανισμός έχει δημιουργήσει το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, διευρύνοντας τη συνεργασία με Πανεπιστήμια και Παιδαγωγικά Ιδρύματα σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς παρέχει το καλύτερο δοκιμαστικό πλαίσιο για ερευνητικές εφαρμογές. Τα τελευταία χρόνια, το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης έχει συντονίσει και υποστηρίξει τη συμμετοχή της EA σε περισσότερα από 100 Ευρωπαϊκά (IST, eContentplus, Socrates / MINERVA, Leonardo da Vinci) και εθνικά προγράμματα.

Η Ελληνoγερμανική Αγωγή έχει πλούσια εμπειρία στο συντονισμό των ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων που εστιάζουν στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και την επαγγελματική ανάπτυξη και από το 2008 διοργανώνει επιτυχημένα διεθνή μαθήματα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (μέχρι το 2013 από το Πρόγραμμα LLP Comenius και από το 2014 από το πρόγραμμα ERASMUS +), εστιάζοντας στις καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας και τη χρήση πόρων και εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης στα σχολεία της Ευρώπης.

Visit website