ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (UCY) είναι ένα εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα στην περιοχή της Μεσογείου. Οι κύριοι στόχοι του είναι διττοί: α) η προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και β) η ενίσχυση της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου.

Περιλεμβάνει 8 σχολές, 22 τμήματα και 11 ερευνητικές μονάδες: το Κέντρο Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Ερευνών, τη Μονάδα Αρχαιολογικής Έρευνας, το Κέντρο Έρευνας Οικονομικών, το Κέντρο Νανοτεχνολογίας, Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων ΚΙΟΣ, το Κέντρο Μελέτης Φύλου, το Ωκεανογραφικό Κέντρο, το Διεθνές Κέντρο Έρευνας Νερού NIREAS, το Κέντρο για την Εφαρμοσμένη Νευροεπιστήμη (CAN), το Ερευνητικό Κέντρο Βιώσιμης Ενέργειας, το Κέντρο Μοριακής Ιατρικής.

Έχει υλοποιήσει με επιτυχία περισσότερα από 95 έργα της ΕΕ τα τελευταία 3 χρόνια. Επί του παρόντος, συμμετέχει σε 44 έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ, φιλοξενεί 5 υποτροφίες ERC και συντονίζει 12 ατομικές υποτροφίες Marie Curie. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε 9 έργα ITN, ένα από τα οποία και συντονίζει (Narnia).

Ως απόδειξη της αφοσίωσής του στη διδασκαλία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, διέθετε ένα κέντρο αριστείας Jean Monnet και τρεις έδρες Jean Monnet. Διαθέτει επίσης έδρα της UNESCO για την ισότητα των φύλων. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος πολλών ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων και ενώσεων, και συγκεκριμένα των ακόλουθων: EUA, IAU, UNICA, ACU, Santander Group, AEUA, UNIMED, ΕΚΑΕ κλπ. Το 2010 ο πρώτος νικητής του βραβείου Νόμπελ, ο καθηγητής Πισσαρίδης Χριστόφορος, εντάχθηκε στην κοινότητα του Πανεπιστημίου.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει επίσης ιδρύσει το Γραφείο Διασύνδεσης της Πανεπιστημιακής Βιομηχανίας, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων με απώτερο στόχο τη βελτίωση της νοοτροπίας και της ικανότητας των σπουδαστών. Το γραφείο αυτό έχει συσταθεί στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και λειτουργία των γραφείων που λειτουργούν ως σύνδεσμος μεταξύ επιχειρήσεων / βιομηχανίας και των διαφόρων πανεπιστημίων της Κυπριακής Δημοκρατίας», το οποίο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και χρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει να καταστεί ηγετικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα που θα διακρίνεται διεθνώς και θα αναγνωρίζεται ως κέντρο αριστείας στην περιοχή της Μεσογείου.

Visit website