Αυτοβελτίωση Εκπαιδευτικών Πρακτικών Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας

Αγαπητή/ε συνάδελφε,
Το πρόγραμμα SIA-ProD (Erasmus+ KA2) προσφέρει για πρώτη φορά online σε κάθε παιδαγωγό προσχολικής ηλικίας τη δυνατότητα να αξιολογήσει συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πρακτικές του (ως προς την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας στα μικρά παιδιά) και να λάβει άμεσα ανατροφοδότηση σχετικά αυτές. Μετά, βασιζόμενοι στην εξατομικευμένη ανατροφοδότηση, την οποία θα λάβει, παρέχεται η πρόσβαση σε ανάλογο επιμορφωτικό υλικό σχετικό με τις εκπαιδευτικές πρακτικές-διαστάσεις που αξιολογήθηκαν και για τις οποίες δόθηκε ανατροφοδότηση.

Ακολουθώντας το παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο (link) συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο (Βοηθός Αυτό-αξιολόγησης Παιδαγωγού) και λάβετε άμεση ανατροφοδότηση για τις εκπαιδευτικές πρακτικές σας σχετικά με την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας. Μπορείτε κατόπιν να «κατεβάσετε» ελεύθερα το «Υλικό Αυτοβελτίωσης Εκπαιδευτικών Πρακτικών» (SIEP) που θα σας παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη ανάλογη με το διδακτικό προφίλ σας.

Επιλέξτε τη γλώσσα προτίμησης σας

Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε από το CARDET ως μέρος του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ σχεδίου SiaProd.

IKY Erasmus

This project has been funded with support from the European Commission. This website and all its contents reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project number: 2016-1-EL01-KA201-023420] | Privacy Policy

Please publish modules in offcanvas position.