Σχετικά με το έργο SIA-ProD

Το έργο SIA-ProD φιλοδοξεί να αναπτύξει μία εναλλακιτκή προσέγγιση για την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής. Το έργο θα παρέχει στη διάθεση των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής τη μέθοδο και τα εργαλεία για αυτο-αξιολόγηση και αυτο-βελτίωση με μία “χαμηλού κόστους” και εύκολη διαδικασία. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, το έργο SIA-ProD θα εφαρμόσει στο εκπαιδευτικό περιβάλλον μία καινοτόμο τεχνική που ονομάζεται Επιλογή Διακριτών Μοντέλων (Discrete Choice Modeling – DCM).

Αρχική σελίδα
Γενική εικόνα του έργου
Στόχοι
Συμμετέχοντα ιδρύματα

News

SIA-ProD Online Tool Skype Meeting
SIA-ProD Online Tool Skype Meeting
The SIA-ProD online tool was the highlight of the skype meeting organised by CARDET on 4th June 2019, between 16:00-17:00 in the afternoon. Processes were clarified and the next steps to be ...
SIA-ProD consortium welcomes the new project leader
SIA-ProD consortium welcomes the new project leader
During the 6th SIA-ProD partners’ meeting, hosted by The University of Cyprus, in Nicosia, Cyprus, between 7th – 8th March 2019, the partnership welcomed the new leader of the project, Dr Mi
SIA-ProD Sixth Partners’ Meeting, UCY, Nicosia, Cyprus
SIA-ProD Sixth Partners’ Meeting, UCY, Nicosia, Cyprus
The 6th SIA-ProD partners’ meeting was hosted by The University of Cyprus, in Nicosia, Cyprus, between 7th – 8th March 2019. During the meeting, the partners discussed the achievements of th