Σχετικά με το έργο SIA-ProD

Το έργο SIA-ProD φιλοδοξεί να αναπτύξει μία εναλλακιτκή προσέγγιση για την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής. Το έργο θα παρέχει στη διάθεση των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής τη μέθοδο και τα εργαλεία για αυτο-αξιολόγηση και αυτο-βελτίωση με μία “χαμηλού κόστους” και εύκολη διαδικασία. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, το έργο SIA-ProD θα εφαρμόσει στο εκπαιδευτικό περιβάλλον μία καινοτόμο τεχνική που ονομάζεται Επιλογή Διακριτών Μοντέλων (Discrete Choice Modeling – DCM).

Αρχική σελίδα
Γενική εικόνα του έργου
Στόχοι
Συμμετέχοντα ιδρύματα

News

Training Activities for Greek Trainees and Partners’ Staff Members:  Smoothening the Way for O4: Self-improvement Phase, AUTH, Thessaloniki, Greece
Training Activities for Greek Trainees and Partners’ Staff Members: Smoothening the Way for O4: Self-improvement Phase, AUTH, Thessaloniki, Greece
In the course of the 5th SIA-ProD partners’ meeting, held at The Aristotle University, Thessaloniki, Greece, between 4th – 5th October 2018, the third research training took place, which was
SIA-ProD Fifth Partners’ Meeting, AUTH, Thessaloniki, Greece
SIA-ProD Fifth Partners’ Meeting, AUTH, Thessaloniki, Greece
The 5th SIA-ProD partners’ meeting was successfully held in Thessaloniki, Greece, between 4th – 5th October 2018. In the meeting, hosted by The Aristotle University SIA-ProD partners’ team,
Guided Tour Social Activity in the end of SIA-ProD Fourth Partners’ Meeting CARDET, Nicosia Cyprus
Guided Tour Social Activity in the end of SIA-ProD Fourth Partners’ Meeting CARDET, Nicosia Cyprus
The 4th SIA-ProD partners’ meeting, held at Classic Hotel, Nicosia, Cyprus, between 25th – 26th January 2018, ended with a social activity in the context of which partners took the chance to