Σχετικά με το έργο SIA-ProD

Το έργο SIA-ProD φιλοδοξεί να αναπτύξει μία εναλλακιτκή προσέγγιση για την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής. Το έργο θα παρέχει στη διάθεση των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής τη μέθοδο και τα εργαλεία για αυτο-αξιολόγηση και αυτο-βελτίωση με μία “χαμηλού κόστους” και εύκολη διαδικασία. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, το έργο SIA-ProD θα εφαρμόσει στο εκπαιδευτικό περιβάλλον μία καινοτόμο τεχνική που ονομάζεται Επιλογή Διακριτών Μοντέλων (Discrete Choice Modeling – DCM).

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικού (TSAA)

Το TSAA θα αναπτυχθεί βασισμένο στη μέθοδο DCM. Θα περιέχει τις πιο σημαντικές διαστάσεις για την προώθηση των φυσικών δραστηριοτήτων στην προσχολική αγωγή.

Αρχική σελίδα
Γενική εικόνα του έργου
Στόχοι
Συμμετέχοντα ιδρύματα

News

Multiplier Events E1-E6
Multiplier Events E1-E6
16 Σεπτεμβρίου, 2019
Read the presentation of our Multiplier Events (περισσότερα…)
SIA-ProD Partners Meeting in ECEERA Conference 2019 in Thessaloniki
SIA-ProD Partners Meeting in ECEERA Conference 2019 in Thessaloniki
3 Σεπτεμβρίου, 2019
Just a breath away from the official closure of the project, SIA-ProD partners met again in the vibrant city of Thessaloniki, Greece, to disseminate the project achievements during ECEERA Co...
SIA-ProD Online Tool Skype Meeting
SIA-ProD Online Tool Skype Meeting
14 Ιουνίου, 2019
The SIA-ProD online tool was the highlight of the skype meeting organised by CARDET on 4th June 2019, between 16:00-17:00 in the afternoon. Processes were clarified and the next steps to be ...